Isoleringssystemmortel

6b408c70c3a

FS permanenta sammansatta externa formarbeten konstruktionsisolerade betongisoleringssystem

VÄRMKONSERVATION AV BETONG

FS permanent sammansatt yttre gjutform gjuten på plats betongisoleringssystem är ett cementbaserat dubbelsidigt kompositisoleringskort som en permanent yttre form. Hälla betong på insidan, torka av anti-sprickande murbrukskydd på utsidan och koppla ihop den dubbla skiktet kompositisoleringsform och betong genom kontakter. Tillsammans med bildandet av systemet för värmeisolering. Systemet tillhör det gjutna isolerade struktursystemet av armerad betongkomposit, tillämpligt på ramkonstruktioner för industriella och civila byggnader, skjuvväggstruktur för byggnadsarbeten på plats, såsom ytterväggar, pelare och balkar.

Nya sammansatta självisolerande block

SYSTEMETS SIGNALSTÄRKE Kalkyleras

De nya sammansatta självisolerande blocken består av huvudkroppsblock, yttre värmeisoleringslager, värmeisolerande kärnmaterial, skyddslager och kolonnstift för termisk isolering. Mellan huvudkroppsblockens inre och yttre väggar, mellan huvudkroppsblocket och det yttre skyddande skiktet, är det "L-formade T-punkts anslutningsribbor" och "genom isoleringsskikt". "Punktstiftet" kombineras som en helhet och ståltrådar installeras i stiftet. Under förutsättningen att säkerställa säkerheten kan det minimera kylbroeffekten och har utmärkt värmeisoleringsprestanda.

1, utmärkt värmeisoleringsprestanda och kostnadsprestanda.

2, minskar kraftigt genereringen av väggsprickor och sprickor, förbättrar projektets kvalitet avsevärt

3 、 Anta inbäddat murverk, öka murstyrkan betydligt


  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • youtube